Bergstomt på Björkö

När jag besökte denna tomt var det enbart berg och sprängsten. Överallt. Så kan miljön se ut för många som bygger nytt på kuperade och bergiga tomter. Kluriga nivåskillnader och bergsknallar att ta hänsyn till. Det är svårt att visualisera hur en trädgård ska växa fram när man bara ser stenmassor. Då är 3D bilder guld värt.

Att bygga nytt hus och anlägga en trädgård samtidigt är ett stort projekt, mycket som ska klaffa och stämma. Då är det skönt att kunna vila ögonen på slutvisionen och se hur fint det kommer bli i slutändan. Det är också lättare att få en överblick när man har helhetsbilden och dela upp projekten i delprojekt. Win-win att ha en plan från start. En magisk västkustpärla levererad💙

Vill du ha hjälp med din trädgård?

Här kan du läsa mer om vårt designpaket